Senador Erandi Bermúdez Méndez, segunda intervención desde su escaño